Liepājas sporta spēļu skola
Galvenā lapa

VOLEJBOLS

  

Kontakti 

logo

 Reģ.Nr. 3071902139
Adrese: Brīvības ielā 55, Liepāja, LV-3401 (Liepājas Olimpiskā centra manēža)
2. stāvs - 236 kabinets

Tālrunis: 2 9233214, 634 27473
Fakss: 634 27473
E-pasts: lsss@liepaja.lv

Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

Reģ.Nr.: 90000291763
LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Banka: AS SEB banka, UNLALV2X
Konta numurs: LV48UNLA0021600008150

 

Direktors: Guntars Kikučs
Tālrunis: 29235458
E-pasts: guntars.kikucs@liepaja.lv

Direktora vietniece: Aija Kalnīte
Tālrunis: 63427473
E-pasts: aija.kalnite@liepaja.lv

Direktora vietniece: Ieva Lanka
Tālrunis: 63427473
E-pasts: ieva.lanka@liepaja.lv  

Basketbola un volejbola nodaļu metodiķe: Elita Platača
Tālrunis: 29233214
E-pasts: elita.plataca@liepaja.lv

Vieglatlētikas nodaļas metodiķe: Diāna Lauva
E-pasts: diana.lauva@liepaja.lv

Hokeja nodaļas metodiķis: Kārlis Liepiņš
E-pastskarlis.liepins@liepaja.lv

Lietvedības sekretāre: Anita Lībere
Tālrunis: 63427473
E-pasts: lsss@liepaja.lv

Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā: Toms Mackars
Tālrunis: 63427473
E-pasts: toms.mackars@liepajalv

Medicīnas māsas:

Rima Lagzdiņa
Tālrunis: 29767124

Ieva Zakovica

Rima Lagzdiņa

Gita Freiberga

Inese Freidenfelde

Volejbola treneri

 

Gatis Špakovskis

Treneris

 

 

Gints Juriks

Treneris

 

 

Inguna Valdmane

Trenere

 

Pauls Juriks

Treneris

 

Inga Čandere

Trenere